Üdvözlünk iskolánk weboldalán

Mottó!

1204 Budapest, Pöltenberg u. 8/B-14

06 1 347-0950

iskola@sibi.hu

ALAPÍTVÁNY

i

DOKUMENTUMOK

E-NAPLÓ

Közzétételi lista 2023

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Letölthető 

A beiratkozásra meghatározott idő

 • a mindenkori tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban
 • pótbeiratkozás: minden augusztusban a munkatervben meghatározott napon
 • beiratkozás tanév közben: hétfőtől csütörtökig 13:00 – 15:00 óra között

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2023-24-es tanévben

 • Nappali oktatás:

általános iskola 1. évfolyam: 2 osztály

általános iskola 2. évfolyam: 2 osztály

általános iskola 3. évfolyam: 2 osztály

általános iskola 4. évfolyam: 2 osztály

általános iskola 5. évfolyam: 1 osztály

általános iskola 6. évfolyam: 1 osztály

szakképző iskola 9. évfolyam: 1 osztály

szakképző iskola 10. évfolyam: 1 osztály

szakképző iskola 11. évfolyam: 1 osztály

szakközépiskola 12. évfolyam: 1 osztály

gimnázium/technikum 9. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 10. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 11. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 12. évfolyam: 1 osztály

szakiskola 10. évfolyam: 1 osztály

 

  Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

  Az intézmény szolgáltatásai nappali tagozaton ingyenesek.

   

  Étkezési díj:

  Az étkezés az intézmény arra jogosult diákjai részére a gyvtv alapján kedvezményes vagy térítésmentes.

  Az egyszeri étkezés teljes napi díja: 980 Ft/fő (2023. október 01-i állapot szerint), a háromszori étkezés (általános iskolában) 1350 Ft/fő.

   

  Térítésmentes étkezésre jogosult:

  • akit nevelésbe vettek
  • aki utógondozói ellátásban részesül
  • általános iskolai évfolyamon, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

  Kedvezményes étkezésre jogosult:

  • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
  • aki tartósan beteg
  • aki fogyatékos
  • aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

  Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

  Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.

  A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

   

  A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

  Elérhető itt

  Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége

  Munkakör megnevezése Végzettség szintje Szak
  gyógypedagógus 1. főiskola általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatás vezető, drámapedagógus, szociális szakigazgatás-szervező
  gyógypedagógus 2. főiskola

  oligofrénpedagógia szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

  közoktatási vezető

  igazgató egyetem inkluzív nevelés okleveles tanára, tanügyigazgatási szakértő, művészeti menedzser, könnyűipari mérnök, műszaki oktató, szakvizsgázott pedagógus, oktatási vezető, mérnök-tanár
  igazgatóhelyettes főiskola könnyűipari mérnök, könnyűipari szakos mérnök-tanár, szakvizsgázott pedagógus (teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen)
  oktató 1. egyetem műszaki szakoktató, közoktatási vezető, pedagógia szakos bölcsész és tanár, irodalom szakos középiskolai tanár
  oktató 2. egyetem közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon, okleveles közgazdásztanár
  pedagógus 1. egyetem kémia szakos tanár
  pedagógus 2. egyetem okleveles földmérő és térinformatikai mérnök
  pedagógus 3. főiskola teológus
  pedagógus 4. főiskola vendéglátóipari üzemgazdász
  pedagógus 5. főiskola általános iskolai tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár), szakvizsgázott pedagógus (alternatív pedagógiák területen)
  pedagógus 6. egyetem matematika szakos tanár, matematika-földrajz szakos tanár
  pedagógus 7. egyetem biológia-környezettan szakos tanár
  pedagógus 8. középfok sportedző
  pedagógus 9. főiskola történelem szakos tanár, regionális tudományok doktora, alkalmazott térinformatius, földrajz szakos tanár
  pedagógus 10. főiskola tanító
  pedagógus 11. főiskola tanító
  pedagógus 12. főiskola tanító
  pedagógus 13 főiskola tanító
  pedagógus 14. főiskola tanító
  pedagógus 15. főiskola tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
  pedagógus 16. főiskola tanító
  pedagógus 29. főiskola tanító, okleveles testnevelő tanár
  pedagógus 17. egyetem német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
  pedagógus 18. egyetem általános iskolai angol-nyelv oktató, tanító, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
  pedagógus 19. főiskola gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, pszichopedagógia szakos terapeuta
  pedagógus 20. egyetem földrajz szakos tanár, történelem szakos tanár (tartósan távol)
  pedagógus 21. egyetem irodalom, valamint történelem szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
  pedagógus 22. egyetem történelem, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus
  pedagógus 23. egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
  pedagógus 24. főiskola magyar-könyvtár szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető mentortanár szakterület
  pedagógus 25. főiskola tanító
  pedagógus 26. egyetem angol szakos középiskolai tanár
  pedagógus 27. egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
  napközis pedagógus főiskola tanító
  napközis pedagógus (tartósan távol) főiskola tanító
  napközis pedagógus középfok gyógypedagógiai segítő munkatárs
  napközis pedagógus középfok kisgyermek gondozó,- nevelő, pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens)
  napközis pedagógus középfok kisgyermek gondozó,- nevelő, pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens)
  napközis pedagógus (helyettesítő) főiskola mentálhigiénés szakember
  napközis pedagógus középfok gyógypedagógiai asszisztens
  szakoktató 1. főiskola üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon, cukrász
  szakoktató 2. középfok szakács

  Pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak

  Iskolaitkár 1 fő  középfok
  Könyvtáros 1 fő  középfok
  Műszaki vezető 1 fő középfok
  Rendszergazda 1 fő  középfok

  Az intézmény nyitvatartása

   

  Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 1800 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.

  A tanulók belépése az épületbe a tanítást megelőzően:

  –       általános iskolás tanulók: 700kor lehet bejönni

  –       9. évfolyamtól: 730-tól lehet bejönni

  Későbbi órakezdésnél a tanítási órát megelőző szünetben jöhetnek be a tanulók.

  Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 1630 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 40 perc, az óraközi szünetek hossza 10 ill. 20 perc. Az étkezésre biztosított hosszabb szünet ideje: gimnázium, szakképző iskola: 1245 – 1300 között, Általános iskola: 1220 – 1250 óráig

  Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben a vezetői, irodai ügyeletet hetente, a munkarendben meghatározott napokon 900-1200 óra között kell megszervezni.

  CSENGETÉSI REND
  1. óra 08:00 – 08:40
  2. óra 09:00 – 09:40
  3. óra 09:50 – 10:30
  4. óra 10:40 – 11:20
  5. óra 11:30 – 12:10
  6. óra 12:20 – 13:00
  7. óra 13:20 – 14:00
  8. óra 14:10 – 14:50
  9. óra 15:00 – 15:40
  10. óra 15:50 – 16:30
  11. óra 16:40 – 17:20
  12. óra 17:30 – 18:10

   

  Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

  1. A tanév rendje

  A tanév első napja: 2023. szeptember 01.
  A tanév első félévének utolsó napja: 2024. január 19.
  A tanév utolsó napja a végzős tanulók részére: 2024. május 03.
  A tanév utolsó napja részszakmára felkészítésben részt vevő végzős tanulók részére: 2024. május 31.
  A tanév utolsó napja: 2024. június 21.

  2. Szünetek

  Őszi szünet 2023. október 30-november 03.
  Téli szünet 2023. december 22-2024. január 05.
  Tavaszi szünet 2024. március 28-április 05.
  Nyári szünet 2024. június 24-augusztus 30.

  3. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása

  Sportnap, Egészségtudatos nap 2023. szeptember 22.
  Szalagavató 2023. november 24.
  Pályaorientációs nap 2023. december 20.
  Karácsony, hálaadás 2023. december 21.
  Környezettudatos nap 2024. február 23.
  Hazafias nevelés napja, hagyományőrző nap 2024. március 14.
  Ballagás 2024. május 03.
  DÖK nap 2024. június 07.

  4. Programok, események, megemlékezések

  Tanévnyitó ünnepség 2023. szeptember 01. 08:00 óra (általános iskola), 09:00 óra (középiskola)
  Sportnap, egészségtudatos nap 2023. szeptember 22.
  Megemlékezés: Aradi vértanúk emléknapja 2023. október 06.
  SIBI nap: megemlékezés névadónk, Dr. Somogyi Imre születésének évfordulója alkalmából 2023. október 13.
  Ünnepség: október 23. 2023. október 20.
  A Reformáció napja: október 30. 2023. november 10.
  Baptista500 – A Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett jubileumi rendezvénysorozat záróünnepsége 2023. november 19. 17:00 óra (Papp László Sportaréna)
  Szalagavató ünnepség 2023. november 24.
  Mikulás ünnepség (osztályszintű) 2023. december 06.
  Karácsonyi ünnepség 2023. december 13.
  Megemlékezés: Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja 2024. február 26.
  Ünnepség: március 15. 2024. március 14.
  Virágvasárnap, húsvét 2024. március 27.
  Megemlékezés: A holokauszt áldozatainak emléknapja 2024. április 16.
  Föld napja 2024. április 22.
  Ballagás 2024. május 03.
  Megemlékezés: A Nemzeti Összetartozás Napja 2024. június 04.
  DÖK nap 2024. június 07.
  A Nándorfehérvári Diadal Napja 2024. július 22.
  Tanévzáró ünnepség 2024. június 27.

   

  A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

  Jelenleg nincs elérhető adat.

   

  A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

  2022/2023-as tanév nappali rendszerű oktatás
  2022. 10. 01. létszám 323 fő
  Új beiratkozó a tanév során 10 fő
  Összesen: 333 fő
  ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt: 24 fő
  2023. 06. 15-én a tanévet befejezte 309 fő
  A 2023-2024-es tanévben évfolyamismétlő 9 fő

   

  A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

  Szakkörök igénybevételének lehetősége

  Az intézményben a tanulók igényei szerint biztosítunk lehetőséget szakkörök alakítására (általános iskolásoknak: tánc, sport, kézműves, rajz, karate, mese szakkör, középiskolásoknak: futball, igény szerint irodalmi, dráma, egyéb tantárgyi stb.).

  Mindennapos testedzés lehetősége

  Iskolánkban a mindennapos testedzés biztosítása érdekében sportköri foglalkozásokat szervezünk.

  A részvétel minden tanuló számára térítésmentes.

   

  A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

  Elérhető itt

   

  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

  Elérhető itt

   

  Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

  2023. október 01.

  Osztály jelzése 2023. 10.01-i létszám (fő)
  1/A 17
  1/B 19
  2/A 21
  2/B 23
  3/A 17
  3/B 17
  4/A 15
  4/B 23
  5/A 16
  6/A 21
  9/B 26
  9/D 28
  9/G 9
  10/B 19
  10/D 16
  11/B 16
  11/D 28
  12/D 19

  A kapcsolatfelvételt

  Kizárólag felvétellel, beiratkozással kapcsolatos érdeklődés céljából használható!

  Minden egyéb ügyintézésre, megkeresésre telefonon, e-mailben, postai úton illetve személyesen van lehetőség!