Üdvözlünk iskolánk weboldalán

Mottó!

1204 Budapest, Pöltenberg u. 8/B-14

06 1 347-0950

iskola@sibi.hu

ALAPÍTVÁNY

i

DOKUMENTUMOK

E-NAPLÓ

Rólunk

Az intézmény bemutatása

 

Letölthető bemutató

 

Az intézmény típusa: gimnázium, technikum, szakképző iskola, szakiskola és általános iskola

Ágazatok

 • kereskedelem,
 • turizmus-vendéglátás,
 • élelmiszeripar,
 • informatika és távközlés,
 • gazdálkodás és menedzsment
 • szociális,
 • szolgáltatás,
 • kreatív
 • mezőgazdaság és erdészet (szakiskola)

Képzéseink

 

Az intézmény sajátosságai

 • Az intézményben folyó oktatási-nevelési, szakképzési tevékenység – az alaptevékenységben megfogalmazottakra tekintettel – egyéni bánásmód alkalmazásával, differenciált módon történik.
 • Az idegen nyelv oktatás angol (gimnáziumban második nyelvként német) nyelven történik, előzetes tudásszint-felmérés alapján.
 • Napi testedzés biztosított az iskola székhelyén.
 • Tanulóink szükség szerint igénybe vehetik a fejlesztő- és gyógypedagógusok vagy iskolapszichológus, iskolaorvos segítségét is.
 • Az iskola tanulói számára kollégiumi férőhely biztosítása is megoldható.
 • Szakképző évfolyam tanulói számára szakképzési munkaszerződés alapján ösztöndíj, étkezési támogatás, munkaruha, üzem-egészségügyi ellátás is biztosított.
 • Szakiskolaként (korábban: speciális szakiskola) lehetőséget biztosítunk a többi tanulóval együtthaladásra nem képes tanulók részére, hogy piacképes szakmához jussanak.
 • Általános iskolában emelt óraszámú angol nyelv oktatás, illetve sni osztály a normál tantervű oktatás mellett

 

Az intézmény alaptevékenysége

 • Általános iskolai nevelés-oktatás (normál tantervű, emelt óraszámú angol nyelvi illetve sni osztályok)
 • 9.-11. évfolyamon 3 éves szakképző iskolai szakképzés, közismereti oktatással párhuzamosan.
 • A 10. évfolyamot végzettek és érettségivel rendelkezők részére 2 éves szakképző iskolai szakképzés, a kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari szakmai vizsgára felkészítés a szakmajegyzékben szereplő szakképzések körében.
 • 9.-12. évfolyamon technikumi közismereti, illetve ágazati oktatás kereskedelem, turizmus-vendéglátás, informatika- és távközlés, gazdálkodás és menedzsment ágazatokban.
  Azoknak a tanulóknak, akiknek az általános iskolai eredménye megközelíti a jó eredményt, lehetőséget adunk a középfokú képzésbe történő bekapcsolódásba, a középszintű érettségi megszerzésére.
  A 12. év végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. 1 vagy 2 éves szakképzésre jelentkezhetnek (1 éves képzés: ágazati érettségivel rendelkezők részére).
 • 9-12. évfolyamon gimnáziumi oktatás, a 12. évfolyam végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézménybe jelentkezhetnek.
 • Szakiskolai szakképzés keretében  1+2 éves, illetve 1+4 éves szakképzés kereskedelem, kreatív, informatika és távközlés, mezőgazdaság és erdészet, szogláltatás, turizmus és vendéglátás, élelmiszeripar, szociális, valamint szolgáltatás ágazatokban a szakvéleményük alapján a többi tanulóval együtthaladásra nem képes enyhe értelmi fogyatékos tanulók részére.

 

Kiegészítő tevékenység

 • Sporttevékenység és támogatása

 

Az intézménybe bekerülni három módon lehetséges

 1. központi felvételi eljárás keretében
 2. jogfolytonos átjelentkezéssel
  (Megkezdett tanulmányok esetén ugyanarra az osztályfokra történő átjelentkezéssel)
 3. iskola által kiadott jelentkezési lappal.

Jelentkezési lap letöltése

Továbbtanulással kapcsolatos további információk, aktuális felvételi tájékoztatónk

 

Az iskola székhelye

1204 Budapest, Pöltenberg utca 8/b-14.

Megközelítés

 

Az iskola fenntartója

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki út 34/b)

 

Az iskola felügyeleti szerve

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Az iskola igazgatója

Kisely Zsuzsanna

 

Beiskolázási körzet

Országos, elsősorban Budapest és vonzásköre

 

Támogatás

Támogatásokat várunk:
Unicredit Bank: 10918001-00000100-76570006

Nagy-Szivárvány Alapítvány:
MagNet Bank Zrt. 16200182-00107956

 

Az iskola működését segítő eszköztámogatásokat is szívesen fogadunk.
Kapcsolattartó: Forgó Mónika igazgatóhelyettes.

 

Kapcsolat

További felvilágosításért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Elérhetőségeink

A kapcsolatfelvételt

Kizárólag felvétellel, beiratkozással kapcsolatos érdeklődés céljából használható!

Minden egyéb ügyintézésre, megkeresésre telefonon, e-mailben, postai úton illetve személyesen van lehetőség!