Üdvözlünk iskolánk weboldalán

Mottó!

1204 Budapest, Pöltenberg u. 8/B-14

06 1 347-0950

iskola@sibi.hu

ALAPÍTVÁNY

i

DOKUMENTUMOK

E-NAPLÓ

Közzétételi lista 2021

A beiratkozásra meghatározott idő

 • a mindenkori tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban
 • pótbeiratkozás: minden augusztusban a munkatervben meghatározott napon
 • beiratkozás tanév közben: hétfőtől csütörtökig 13:00 – 15:00 óra között

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2020-21-es tanévben

 • Nappali oktatás:

általános iskola 1. évfolyam: 2 osztály

általános iskola 2. évfolyam: 2 osztály

általános iskola 3. évfolyam: 1 osztály

általános iskola 4. évfolyam: 1 osztály

szakképző iskola 9. évfolyam: 2 osztály

szakképző iskola 10. évfolyam: 2 osztály

szakképző iskola 11. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 9. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 10. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 11. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 12. évfolyam: 1 osztály

szakiskola 9. előkészítő évfolyam: 1 osztály

szakiskola 9. évfolyam: 2 osztály

szakiskola 10. évfolyam: 1 osztály

 • Esti oktatás (felnőttoktatás):

12. évfolyam: 1 osztály

 

A térítési díj, a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Az intézmény szolgáltatásai nappali tagozaton ingyenesek.

 

Étkezési díj:

Az étkezés az intézmény arra jogosult diákjai részére a gyvtv. alapján kedvezményes vagy térítésmentes.

Az egyszeri étkezés teljes napi díja: 595 Ft/fő (2021. október 01-i állapot szerint), a háromszori étkezés (általános iskolában) 795 Ft.

 

Térítésmentes étkezésre jogosult:

–        akit nevelésbe vettek

–        aki utógondozói ellátásban részesül

–        általános iskolai évfolyamon aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

 

Kedvezményes étkezésre jogosult:

–        aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (kiv. általános iskola)

–        aki tartósan beteg

–        aki fogyatékos

–        aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – szerződése alapján már jogosult.

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

 

A szakképző intézménnyel kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések és időpontjai

Nem volt ilyen

 

Pedagógusok, oktatók végzettsége és szakképzettsége

Munkakör megnevezése Végzettség szintje
pedagógus 1. doktori fokozat Phd vegyészmérnök, vegyész szakos műszaki tanár, közoktatás vezető, pedagógia szakos tanár, ELTE doktori cím
pedagógus 2. egyetem földrajz szakos középiskolai tanár, történelem szakos középiskolai tanár
pedagógus 3. főiskola angol szakos nyelvtanár
pedagógus 4. egyetem irodalom, valamint történelem szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
oktató 1. egyetem műszaki szakoktató, közoktatási vezető, pedagógia szakos bölcsész és tanár, irodalom szakos középiskolai tanár
igazgatóhelyettes főiskola könnyűipari mérnök, könnyűipari szakos mérnök-tanár, szakvizsgázott pedagógus (teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen)
pedagógus 5. egyetem történelem,magyar nyelv és irodalomszakos középiskolai tanár
pedagógus 6. egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
pedagógus 7. egyetem angol szakos tanár, francia-román szakos bölcsész
pedagógus 8. egyetem okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus), szociálpedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
pedagógus 9. főiskola tanító
oktató 2. főiskola lelkész
pedagógus 10. főiskola okleveles gépészmérnök szakvizsga, szaktanári képesítés
igazgató mesterfokozat MA inkluzív nevelés okleveles tanára, tanügyigazgatási szakértő, művészeti menedzser, könnyűipari mérnök, műszaki oktató, szakvizsgázott pedagógus, oktatási vezető, mérnök-tanár
pedagógus 11. főiskola teológus
pedagógus 12. főiskola vendéglátóipari üzemgazdász
pedagógus 13. főiskola általános iskolai tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár)
pedagógus 14. egyetem matematika szakos tanár, matematika-földrajz szakos tanár
pedagógus 15. egyetem történelem-földrajz szakos általános iskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető
oktató 3. egyetem vendéglátó szakoktató, közgazdász-tanár folyamatban
oktató 4. egyetem közgazdász
oktató 5. egyetem angol szakos középiskolai tanár
pedagógus 16. egyetem német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
pedagógus 17. főiskola műszaki szakoktató, közoktatás vezető
iskolapszichológus egyetem okleveles pszichológus
oktató 6. egyetem

jogi szakokleveles közgazdász

cukrász, okleveles közgazdásztanár (vendéglátás-turizmus), okleveles közgazdász (turizmus-menedzsment)

pedagógus 18. mesterfokozat MA biológia-környezettan szakos tanár
pedagógus 19. egyetem sportedző, testnevelés szakos tanár
pedagógus 20. egyetem általános iskolai tanító, testnevelés szakkollégiumi képzés
gyógypedagógus 1. főiskola általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatás vezető, drámapedagógus, szociális szakigazgatás-szervező
gyógypedagógus 2. egyetem

oligofrénpedagógia szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

közoktatási vezető

gyógypedagógus 3. főiskola gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szomatopedagógia szakos terapeuta
pedagógus 21. egyetem okleveles énekművész tanár
pedagógus 22. főiskola tanító
pedagógus 23. főiskola pedagógia szakos nevelő
pedagógus 24. főiskola tanító
pedagógus 25 főiskola tanító
pedagógus 26. főiskola tanító
pedagógus 27. főiskola tanító
pedagógus 28. főiskola tanító
pedagógus 29. főiskola tanító
pedagógus 30. főiskola tanító
pedagógus 31. főiskola gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár, pszichopedagógia szakos terapeuta
pedagógus 32. egyetem történelem-földrajz szakos általános iskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető
szakoktató 1. középfok mestercukrász
szakoktató 2. középfok szakács, szakácsmester
szakoktató 3. középfok szakács

 

Az intézmény nyitvatartása

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 1930 óráig, az esti oktatás napján 2000 tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.

A tanulók belépése az épületbe a tanítást megelőzően:

–       általános iskolás tanulók: 700kor lehet bejönni

–       9. évfolyamtól: 730-tól lehet bejönni

Későbbi órakezdésnél a tanítási órát megelőző szünetben jöhetnek be a tanulók.

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 1930 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 40 perc, az óraközi szünetek hossza 10 ill. 20 perc. Az étkezésre biztosított hosszabb szünet ideje: Gimnázium, szakképző iskola: 1300 – 1320 között, Általános iskola: 1220 – 1250 óráig

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben a vezetői, irodai ügyeletet hetente, a munkarendben meghatározott napokon 900-1200 óra között kell megszervezni.

 

Csengetési rend

  1.

   800-840

    2.

     900-940

      3.

       950-1030

        4.

         1040-1120

          5.

           1130-1210

            6.

             1220-1300

              7.

               1320-1400

                8.

                 1410-1450

                  9.

                   1500-1540
                   10. 1550-1630
                   11. 1640-1720
                   12. 1730-1810

                    

                   Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

                   1. A tanév rendje

                   A tanév első napja: 2021. szeptember 01.

                   A tanév első félévének utolsó napja: 2022. január 21.

                   A tanév utolsó napja a végzős tanulók részére: 2022. április 28.

                   A tanév utolsó napja részszakképesítésben tanuló végzős tanulók részére: 2022. május 31.

                   A tanév utolsó napja: 2022. június 15.

                   2. Szünetek

                   Őszi szünet 2021.10.25. – 10.29.

                   Téli szünet 2021.12.22. – 2021.12.31.

                   Tavaszi szünet 2022.04.14-19.

                   Nyári szünet 2022.06.15. – 08.31.

                   3. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása (az időpontok a vírushelyzettől függően módosulhatnak)

                   Sportnap, Egészségtudatos nap: 2021.09.24.

                   Pályaorientációs nap  2021.12.20.

                   Karácsony, hálaadás 2021.12.21.

                   Környezetvédelmi nap 2022.02.04.;

                   Hazafias nevelés napja  2022.03.11.

                   Ballagás 2022.04.29.

                   4. Programok, események, megemlékezések (az időpontok a vírushelyzettől függően módosulhatnak)

                   Tanévnyitó ünnepség 2021. szeptember 01. 08:30 óra/10 óra

                   Sportnap: 2021. szeptember 24.

                   Megemlékezés: Aradi vértanúk emléknapja 2021. október 06.

                   Ünnepség: október 23. 2021. október 22.

                   A Reformáció napi megemlékezés: 2021. november 05.

                   Nyílt napok: 2021. november 09-10.

                   Szalagavató ünnepség 2021. november 27.

                   Mikulás ünnepség (osztályszintű) 2021. december 06.

                   Hálaadás 2021. december 21.

                   Karácsonyi ünnepség 2021. december 21.

                   Megemlékezés: A holokauszt nemzetközi emléknapja 2022. január 27.

                   Farsang 2022. február 10. (ált. isk.), február 11. (középisk.).

                   Megemlékezés: A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 2022. február 25.

                   Ünnepség: március 15. 2022. március 14.

                   Megemlékezés a költészet napja alkalmából 2022. április 11.

                   A föld napja 2022. április 22.

                   Ballagás 2022. április 29.

                   Megemlékezés: A Nemzeti Összetartozás Napja 2022. június 03.

                   Tanévzáró ünnepség 2022. június 22.

                   A Nándorfehérvári Diadal Napja 2022. július 22.

                    

                    

                   A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

                   2019/2020-as tanév nappali rendszerű oktatás
                   2019. 10. 01. létszám 284 fő
                   Új beiratkozó a tanév során
                   Összesen: 284 fő
                   ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt: 21 fő
                   2020. 06. 15-én a tanévet befejezte 263 fő
                   ebből Sikeres szakmai vizsgát tett 16 fő
                   Sikeres érettségi vizsgát tett 9 fő
                   Eredményes javítóvizsgát tett 5 fő
                   A 2020-2021-es tanévben évfolyamismétlő 47 fő
                   2018/2019-es tanév esti gimnázium – felnőttoktatás
                   2018. 10. 01. létszám 34 fő
                   Új beiratkozó a tanév során
                   Összesen: 34 fő
                   ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt: 5 fő
                   2019. 06. 15-én a tanévet befejezte 29 fő
                   Sikeres érettségi vizsgát tett 5 fő
                   Eredményes javítóvizsgát tett
                   A 2020-2021-es tanévben évfolyamismétlő
                    

                    

                   A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

                   Szakkörök igénybevételének lehetősége (vírushelyzettől függően)

                   Az intézményben a tanulók igényei szerint biztosítunk lehetőséget szakkörök alakítására (általános iskolásoknak: karate, művészetterápiás szakkör, kézműves szakkör, játékos zenei szakkör, színjátszó szakkör, magyar tehetséggondozó szakkör, biblia és mese szakkör, környezetismeret szakkör, futball,  középiskolásoknak: futball, igény szerint irodalmi, dráma, egyéb tantárgyi stb.).

                    

                    

                   Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

                   Elérhető itt

                    

                   Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

                   2021. október 01.

                   Osztály

                    

                    

                   1/A 24
                   1/B 24
                   2/A 20
                   2/B 22
                   3/A 15
                   4/A 19
                   9/A 29
                   9/B 32
                   9/D 41
                   9/E 13
                   9/F 10
                   9/G 13
                   10/A 13
                   10/B 16
                   10/D 17
                   10/F 9
                   11/A 9
                   11/D 8
                   12/D 13
                   12/G/F 11

                   A kapcsolatfelvételt

                   Kizárólag felvétellel, beiratkozással kapcsolatos érdeklődés céljából használható!

                   Minden egyéb ügyintézésre, megkeresésre telefonon, e-mailben, postai úton illetve személyesen van lehetőség!