Üdvözlünk iskolánk weboldalán

Mottó!

1204 Budapest, Pöltenberg u. 8/B-14

06 1 347-0950

iskola@sibi.hu

ALAPÍTVÁNY

i

DOKUMENTUMOK

E-NAPLÓ

Közzétételi lista 2018

A beiratkozásra meghatározott idő

  • a mindenkori tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban
  • pótbeiratkozás: minden augusztusban a munkatervben meghatározott napon
  • beiratkozás tanév közben: hétfőtől csütörtökig 13:00 – 15:00 óra között

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2018-19-es tanévben

  • Nappali oktatás:

általános iskola 1. évfolyam: 1 osztály

szakközépiskola 9. évfolyam: 3 osztály

szakközépiskola 10. évfolyam: 1 osztály

szakközépiskola 11. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 9. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 10. évfolyam: 1 osztály

gimnázium 11. évfolyam: 1 osztály

szakgimnázium 12. évfolyam: 1 osztály

szakiskola 9. előkészítő évfolyam: 1 osztály

szakiskola 9. évfolyam: 1 osztály

szakiskola 10. évfolyam: 2 osztály

  • Esti oktatás (felnőttoktatás):

11. évfolyam: 1 osztály

12. évfolyam: 1 osztály

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Az intézmény szolgáltatásai nappali tagozaton ingyenesek.

 

Étkezési díj:

 

Az étkezés az intézmény arra jogosult diákjai részére térítésmentes. A vonatkozó jogszabályok alapján 50 %-os térítési kedvezményre jogosult tanulók részére az önköltséget az intézmény biztosítja, így étkezési térítési díjat csak a térítésmentes vagy kedvezményes étkezésre nem jogosult tanulóknak kell fizetni.

Az étkezés napi díja: 550 Ft/fő (2017. október 01-i állapot szerint), illetve a mindenkori költségvetési törvény által normatív támogatásként meghatározott összeg a kiszámítás alapja.

 

Térítésmentes étkezésre jogosult:

–        akit nevelésbe vettek

–        aki utógondozói ellátásban részesül

–        általános iskolai évfolyamon aki rendszeres gyermekvédelmi kedveményben részesül.

 

Kedvezményes étkezésre jogosult:

–        aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (kiv. általános iskola)

–        aki tartósan beteg

–        aki fogyatékos

–        aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.

A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

Fenntartói ellenőrzés

Az intézményt fenntartó Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2017. november 29-én szakmai, törvényességi ellenőrzést tartott az intézményben.

Az ellenőrzés által érintett időszak: , 2016-2017-es, 2017-2018-es tanév.

Az ellenőrzés alapján a fenntartó az intézményi dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) módosítására tett javaslatot.

Az intézmény a javaslatoknak megfelelően az intézményi dokumentumokat korrigálta.

Egyebekben a fenntartói ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

 

Egyéb ellenőrzés:

Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége

Munkakör megnevezése Végzettség szintje
pedagógus 1. doktori fokozat Phd vegyészmérnök, vegyész szakos műszaki tanár, közoktatás vezető, pedagógia szakos tanár, ELTE doktori cím
pedagógus 2. egyetem földrajz szakos középiskolai tanár, történelem szakos középiskolai tanár
pedagógus 3. főiskola angol szakos nyelvtanár
pedagógus 4. egyetem irodalom, valamint történelem szakos tanár; magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
pedagógus 5. egyetem műszaki szakoktató, közoktatási vezető, pedagógia szakos bölcsész és tanár, irodalom szakos középiskolai tanár
igazgatóhelyettes főiskola könnyűipari mérnök, könnyűipari szakos mérnök-tanár, szakvizsgázott pedagógus (teljesítményértékelési és minőségfejlesztési szakterületen)
pedagógus 6. egyetem történelem,magyar nyelv és irodalomszakos középiskolai tanár
pedagógus 7. egyetem történelem szakos bölcsész és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
pedagógus 8. alapfokozat BSc vendéglátó menedzser, élelmiszertechnológus mérnök
pedagógus 9. egyetem mérnök informatikus, szociálpedagógus, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
pedagógus 10. főiskola tanító
pedagógus 11. főiskola lelkész
szakoktató 1. középfokú iskolai végzettség cukrász, mestercukrász
pedagógus 12. főiskola matematika-fizika szakos tanár
igazgató mesterfokozat MA inkluzív nevelés okleveles tanára, tanügyigazgatási szakértő, művészeti menedzser, könnyűipari mérnök, műszaki oktató, szakvizsgázott pedagógus, oktatási vezető
pedagógus 13. főiskola teológus
pedagógus 14. főiskola vendéglátóipari üzemgazdász
pedagógus 15. főiskola általános iskolai tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár)
pedagógus 16. egyetem matematika szakos tanár, matematika-földrajz szakos tanár
pedagógus 17. főiskola közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon
pedagógus 18. egyetem közgazdász
pedagógus 19. egyetem angol szakos középiskolai tanár
pedagógus 20. főiskola műszaki szakoktató, közoktatás vezető
gyógypedagógus 1. főiskola gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár
iskolapszichológus egyetem okleveles pszichológus
pedagógus 21. főiskola jogi szakokleveles közgazdász, cukrász, közgazdász tanár
pedagógus 22. mesterfokozat MA biológia-környezettan szakos tanár
pedagógus 23. egyetem sportedző, testnevelés szakos tanár
szakoktató 2. középfokú iskolai végzettség szakács, mesterszakács
gyógypedagógus 2. főiskola általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatás vezető, drámapedagógus, szociális szakigazgatás-szervező
gyógypedagógus 3. egyetem oligofrénpedagógia szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

közoktatási vezető

pedagógus 24. egyetem okleveles ének-zene tanár
pedagógus 25. főiskola tanító

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak

Munkakör Végzettség
iskolatitkár (tartósan távol) geográfus 1 fő
iskolatitkár gazdálkodási  menedzserasszisztens 1 fő
rendszergazda számítástechnikai szoftver üzemeltető 1 fő
laboráns (részmunkaidő) ABC eladó 0,3 fő
laboráns (részmunkaidő) általános iskola 0,3 fő
laboráns (részmunkaidő) általános iskola 0,3 fő
műszaki vezető szakközépiskolai érettségi, erősáramú villanyszerelő, hegesztő 1 fő
könyvtáros főiskola 1 fő

Az intézmény nyitvatartása

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 1930 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 1930 óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 40 perc, az óraközi szünetek hossza 10 ill. 20 perc. Az étkezésre biztosított hosszabb szünet ideje: 13:00 – 13:20 óra között

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A nyári szünetben a vezetői, irodai ügyeletet hetente, a munkarendben meghatározott napokon 900-1200 óra között kell megszervezni.

 

Csengetési rend

9-12. évf. Általános iskola
1. óra
800-840
2. óra
850-930 800-830 (Beszélgetőkör)
3. óra
940-1020
1. óra
830-910
4. óra
1030-1110
2. óra
930-1010
5. óra
1130-1210
3. óra
1020-1100
6. óra
1220-1300
4. óra
1130-1210
7. óra
1320-1400
5. óra
1310-1350
8. óra
1410-1450
9. óra
1500-1540
10. óra 1550-1630
11. óra 1640-1720
12. óra 1730-1810

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

1. A tanév rendje

A tanév első napja: 2018. szeptember 03.

A tanév első félévének utolsó napja: 2019. január 25.

A tanév utolsó napja a végzős tanulók részére: 2019. május 02.

A tanév utolsó napja részszakképesítésben tanuló végzős tanulók részére: 2019. május 31.

A tanév utolsó napja: 2019. június 14.

2. Szünetek

Őszi szünet 2018.10.29. – 10.31.

Téli szünet 2018.12.27. – 20198.01.02.

Tavaszi szünet 2019.04.18. – 04.23.

Nyári szünet 2018.06.15. – 08.31.

3. Tanítás nélküli munkanapok felhasználása

Sportnap, Egészségtudatos nap  2018.09.28

Szalagavató 2018.12.01

Pályaorientációs nap  2018.12.19

Környezetvédelmi nap 2018.12.20;

Karácsony, hálaadás 2018.12.21

Hazafias nevelés napja  2019.03.14

Ballagás 2019.05.03

4. Programok, események, megemlékezések

Tanévnyitó ünnepség 2018. szeptember 03. 09:00 óra

Megemlékezés: Aradi vértanúk emléknapja 2018. október 05.

Ünnepség: október 23. 2018. október 24.

A Reformáció napja: október 30. 2018. november 09.

Szalagavató ünnepség 2018. december 01.
(Csili Művelődési Központ, 1201 Budapest, Nagy Győry István utca 4-6)

Nyílt napok: 2018. november 14-15.

Mikulás ünnepség (osztályszintű) 2018. december 06.

Baptista Futball Verseny 2018. december 08.

Hálaadás 2018. december 21.

Karácsonyi ünnepség 2018. december 21.

Megemlékezés: A holokauszt nemzetközi emléknapja 2019. január 25.

Farsang 2019. február 08.

Megemlékezés: A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 2019. február 22.

Ünnepség: március 15. 2019. március 14.

Megemlékezés a költészet napja alkalmából 2019. április 11.

A holokauszt áldozatainak emléknapja 2019. április 15.

A föld napja 2019. április 20.

Sportnap: 2019. szeptember 28.

Ballagás 2019. május 03.

Megemlékezés: A Nemzeti Összetartozás Napja 2019. június 02.

Tanévzáró ünnepség 2019. június 26.

A Nándorfehérvári Diadal Napja 2019. július 21.

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Jelenleg nincs elérhető adat.

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2017/2018-as tanév nappali rendszerű oktatás
2017. 10. 01. létszám 358 fő
Új beiratkozó a tanév során 16 fő
Összesen: 374 fő
ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt: 56 fő
2018. 06. 15-én a tanévet befejezte 318 fő
ebből Sikeres szakmai vizsgát tett 43 fő
Sikeres érettségi vizsgát tett 9 fő
Eredményes javítóvizsgát tett 5 fő
A 2018-2019-es tanévben évfolyamismétlő 57 fő
Nem lépett tovább 64 fő
ebből eredménytelen javítóvizsgát tett 13 fő
a tanulmányi követelményeket nem teljesítette 51 fő
2017/2018-as tanév esti gimnázium – felnőttoktatás
2017. 10. 01. létszám 17 fő
Új beiratkozó a tanév során 1 fő
Összesen: 18 fő
ebből a tanév során tanulói jogviszonya megszűnt: 1 fő
2018. 06. 15-én a tanévet befejezte 17 fő
Sikeres érettségi vizsgát tett
Eredményes javítóvizsgát tett 2 fő
A 2018-2019-es tanévben évfolyamismétlő
Nem lépett tovább 10 fő
ebből eredménytelen javítóvizsgát tett
a tanulmányi követelményeket nem teljesítette 10 fő

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Szakkörök igénybevételének lehetősége

Az intézményben a tanulók igényei szerint biztosítunk lehetőséget szakkörök alakítására (irodalmi szakkör, dráma szakkör, tánc szakkör, filmklub).

Mindennapos testedzés lehetősége

Iskolánkban a mindennapos testedzés biztosítása érdekében az alábbi időpontokban tartunk sportköri foglalkozásokat:

Páros hét: hétfő, kedd, csütörtök, péntek délután

Páratlan hét: kedd, szerda, csütörtök, péntek délután

A részvétel minden tanuló számára térítésmentes.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Elérhető itt

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Elérhető itt

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

2018. október 01.

1/A 21
9/A 34
9/B 30
9/C 28
10/A 39
11/A 37
9/D 28
10/D 25
11/D 17
12/D 14
9/E 12
9/F 17
10/F 10
10/G 10
11/G/F 24
12/G/F 17

A kapcsolatfelvételt

Kizárólag felvétellel, beiratkozással kapcsolatos érdeklődés céljából használható!

Minden egyéb ügyintézésre, megkeresésre telefonon, e-mailben, postai úton illetve személyesen van lehetőség!