Üdvözlünk iskolánk weboldalán

Mottó!

1204 Budapest, Pöltenberg u. 8/B-14

06 1 347-0950

iskola@sibi.hu

ALAPÍTVÁNY

i

DOKUMENTUMOK

E-NAPLÓ

Eszközkölcsönzés

A kölcsönzők köre

  A projekt időtartama alatt:

  • a kölcsönző intézmény arra kijelölt dolgozói
  • azok az intézmények, melyekkel együttműködési megállapodás van érvényben
  • az intézmények által ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek családjai/szülei

   

  A projekt megvalósítását követően:

  • valamennyi a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését-oktatását felvállaló intézmény, amely együttműködési megállapodást köt az intézménnyel
  • sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok/szülők

  Jelenleg kölcsönözhető eszközök

   

  Eszközlista Mennyiség/db
  Dokumentumkamera 2
  USB adapter asztali kamerákhoz 2
  Bluetooth Loopset 2
  GOH Beszédhallást vizsgáló készülék 1
  Hang Kontroll 3
  Sindelar testcsomag 2
  Rorschach-teszcsomag 1
  Szondi tesztcsomag 1
  Ego társasjáték 1
  Trax csomag 2
  Tantrix játékkészlet 3
  Tantrix nagy játékkészlet 3
  Activity 3
  Beugró társasjáték 2
  WISC-IV inteligenciateszt 1
  WAIS tesztcsomag 1
  FAST tesztcsomag 1
  Tömeg és térfogatmérés 3
  Időrendiség felismerése, konfliktuskezelés otthon 2
  Képes történetek élethelyzetek 2
  Időrendiség felismerése, problémamegoldás 2
  Smart Board 640 1
  háromkerekű bicikli (felnőtt) 1
  Varázsbetű programcsalád 1
  Játékos Képességfejlesztő Feladatlap Varázsló 1

  A kölcsönözhető eszközök száma

   Együttműködő intézményenként legfeljebb 15 db, családonként/szülőnként pedig legfeljebb 2 fejlesztő eszköz vagy játék kölcsönözhető. Új eszköz kölcsönzésére akkor van lehetőség, ha a használatba vettek közül valamelyik leadásra kerül.

   A kölcsönzés időtartama, hosszabbítás

   Az osztálytermi folyamatokban, az intézményekben használt eszközöket/fejlesztő játékokat 4 hétre lehet kölcsönözni és a kölcsönzési idő ezt követően még 3 alkalommal meghosszabbítható.

   A családok/szülők esetében a kölcsönzési idő 2 hét, melynek letelte után még 2 alkalommal élhetnek hosszabbítással.

   Kivételt képeznek azok az eszközök, melyek akár az intézményekben, akár a családoknál mindennapos és rendszeres használatnak vannak kitéve és elengedhetetlenül szükségesek a gyermek/tanuló sérüléséből eredő hátrány kompenzálásához (Ennek megállapításáról igény esetén a kölcsönző intézmény dönt.) Ezeket az eszközöket az intézmények egy adott tanévre, családok/szülők 6 hónapra kölcsönözhetik. A kölcsönzési idő letelte után a szükségleteknek megfelelően hosszabbításra van lehetőség.

   A kölcsönzés időpontja csak a határidő lejárta előtt hosszabbítható. Nem lehetséges hosszabbítás, ha a kölcsönzési idő már lejárt.

    

   A kölcsönzés folyamata

   • Első kölcsönzés alkalmával az intézmény és annak kapcsolattartója vagy családok esetén a szülő nyilvántartásba kerül, az arra rendszeresített „Eszközkölcsönzési nyilvántartás” (1. sz. melléklet) naplóba.
   • Intézmények esetében a kapcsolattartó, családok esetében pedig a szülő részére egy át nem ruházható „Kölcsönző kártya” (2. sz. melléklet) kerül kiállításra, amely egy naptári évig érvényes. Ennek átvételét a kölcsönző az „Eszközkölcsönzési nyilvántartás” nyomtatványon aláírásával igazolja.
   • Tájékoztatást kap a kölcsönző szóban és írásban (3. sz. melléklet) a kölcsönzés folyamatáról, szabályairól.
   • A kölcsönzés folyamán szakmai segítséget kap az eszköz/játék kiválasztásához, annak rendeltetésszerű használatához.
   • A kölcsönzésre kiválasztott eszközök/fejlesztő játékok bejegyzésre kerülnek az „Eszközkölcsönzési napló”-ba (4. sz. melléklet), amelyben kölcsönző aláírásával igazolja az eszközök/fejlesztő játékok átvételét. Részére a kiadott eszközökről „Nyilvántartó lap” (5. sz. melléklet) kerül kiadásra.
   • A továbbiakban a Kölcsönző kártya felmutatásával és a személyazonosság igazolásával lehet a kölcsönzésben részt venni.

    

   Kölcsönzési idő

   Kölcsönözni eszközöket/fejlesztő játékokat a tanév tartama alatt tanítási napokon de. 9 órától 12 óráig, du. 13 órától 15 óráig lehet.

   Nem lehetséges kölcsönzés:

   • ha a Kölcsönző kártya érvényessége lejárt,
   • ha már korábban kikölcsönzésre került a megengedett számú eszköz,
   • ha bármely korábbi kölcsönzés határideje lejárt.

   Előjegyzés

   A kölcsönzésben lévő eszközökre az igénybejelentés sorrendjében előjegyzést veszünk fel. Az eszköz beérkezéséről az igénylőt telefonon értesítjük, és azt 8 napig tartjuk fenn számára.

    

   Visszavétel

   A kikölcsönzött eszközök/játékok kizárólag kölcsönzési időben adhatók le.

    

   Bekérés

   Indokolt esetben a kölcsönző intézmény a kölcsönzési határidő lejárta előtt visszakérheti a kikölcsönzött eszközöket/fejlesztő játékokat.

    

   Felszólítás

   A kikölcsönzött eszközöket/fejlesztő játékokat a kölcsönzőknek minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatnia a megadott határidőre a Nagy –Szivárvány GSZKI és EGYMI – be. Ennek elmulasztása esetén az intézményünk elektronikus levélben és telefonon emlékezteti a kölcsönzőt a lejárt határidőre.

    

   Sérült, elveszett eszközök/fejlesztő játékok

   A sérülést, elveszést a lehető legrövidebb időn belül a kell bejelenteni.

   Az elveszett vagy sérült eszköz/fejlesztő játék esetében az Intézmény:

   • elfogad egy, az eredetivel azonos eszközt/fejlesztő játékot,
   • kérheti az elveszett, sérült eszköz/fejlesztő játék értékének megtérítését.

   A kölcsönzési jog megvonása

   A kölcsönző intézmény legkevesebb egy hónapra, súlyosabb esetben akár véglegesen is megvonhatja a kölcsönzési jogot a kölcsönzési rendet megsértő intézménytől/szülőtől.

    

   A kölcsönzés menete

    

   Első kölcsönzés alkalmával az intézmény és annak kapcsolattartója vagy családok esetén a szülő nyilvántartásba kerül.

   Intézmények esetében a kapcsolattartó, családok esetében pedig a szülő részére egy át nem ruházható „Kölcsönző kártya” kerül kiállításra, amely egy naptári évig érvényes. Ennek átvételét a kölcsönző az „Eszközkölcsönzési nyilvántartás” nyomtatványon aláírásával igazolja.

   Tájékoztatást kap a kölcsönző szóban és írásban a kölcsönzés folyamatáról, szabályairól.

   A kölcsönzés folyamán szakmai segítséget kap az eszköz/játék kiválasztásához, annak rendeltetésszerű használatához.

   A kölcsönzésre kiválasztott eszközök / fejlesztő játékok bejegyzésre kerülnek az „Eszközkölcsönzési napló”-ba. A kölcsönző aláírásával igazolja az eszközök/fejlesztő játékok átvételét.

   A továbbiakban a Kölcsönző kártya felmutatásával és a személyazonosság igazolásával lehet a kölcsönzésben részt venni.

    

   Kölcsönzési idő

   Kölcsönözni és a kölcsönzött eszközöket / fejlesztő játékokat leadni a tanév tartama alatt tanítási napokon

   de. 9 órától 12 óráig

   du. 13 órától 15 óráig

   lehet.

    

   Nem lehetséges kölcsönzés:

   • ha a Kölcsönző kártya érvényessége lejárt
   • ha már korábban kikölcsönzésre került a megengedett számú eszköz
   • ha bármely korábbi kölcsönzés határideje lejárt.

   A kapcsolatfelvételt

   Kizárólag felvétellel, beiratkozással kapcsolatos érdeklődés céljából használható!

   Minden egyéb ügyintézésre, megkeresésre telefonon, e-mailben, postai úton illetve személyesen van lehetőség!